Blanquejaments

Es tracta d'un tractament cosmètic que com a resultat ens permet aclarir el color de les dents que bé per l'edat, per fàrmacs o per patologies esmalt dentina presenten tincions intrínseques de difícil solució per altres procediments.

S'utilitza gels de peròxid d'hidrogen o peròxid de carbamida en diferents concentracions i catalitzadors (llum plasma, làser,...) que en reaccionar desprèn oxigen que blanqueja les dents.

Aquest procediment no presenta en general contraindicacions ni efectes secundaris sobre les peces dentals ni al pacient.

 Centre Dental Sala - info@centredentalsala.com - Tel. 93 891 11 02 - c/ Tinent Coronel Sagués, 38 baixos - Sant Sadurni d' Anoia (Barcelona)