Implants Dentals

Els implants dentals poden millorar la seva qualitat de vida. Aquests reemplaçaments artificials de peces dentals, tenen un aspecte natural i harmònic.

Es col · loquen en els maxil · lars de manera que l'implant quedi fermament assegurat. Aquest tractament s'anomena osteointegració, un procés natural pel qual l'os i l'implant s'uneixen.

Després de la col · locació de l'implant, el pacient podrà portar els mateixos hàbits d'higiene i de vida, com si tingués una dentadura natural. Els implants dentals es poden realitzar a qualsevol edat, sempre que la qualitat i quantitat de l'os receptor sigui l'adequada.

Els implants poden solucionar els següents problemes: - Pèrdua d'un o més dents. - Possibilitat de pèrdua d'una pròtesi fixa, quan un dels dents naturals es debilita.

 Centre Dental Sala - info@centredentalsala.com - Tel. 93 891 11 02 - c/ Tinent Coronel Sagués, 38 baixos - Sant Sadurni d' Anoia (Barcelona)